Opgericht:                                        13-01-1947 te Amersfoort                  

Onderdeel van:                               D-Divisie "Palmboom"                    

Vertrek IndiŽ:                                  05-02-1947 a/b "Johan van Oldebarneveldt" 

Aankomst IndiŽ:                             06-03-1947 Batavia                        

Toegevoegd aan:                             T.T.C. West-Java                           

Ingedeeld bij:                                   Basis Commando Batavia, *1e Inf.Brig.Groep 

Actiegebied(en):                              Batavia, Tjibaroessa, Krawang, *Buitenzorg, *Serang, Garoet                            

Commandant:                                  Lt.Kol  J.J.F.M. Janssen  13-01-1947/  -12-1948                     
                                                            Maj. W.C.K. Rotteveel     -12-1948/    -11-1949
                                                            Lt.Kol  J.C. de Werd        -11-1949/ 23-03-1950

Gerepatrieerd:                                  22-02-1950 a/b "Volendam"                 
                                                            23-03-1950 aankomst Rotterdam             

Omgekomen:                                    13 man

Bijnaam:                                            de "Glatiks" rijstvogels

Het bataljon was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46 en was een bewakingsbataljon van de D-divisie. Ondanks de korte opleiding en lichte bewapening werd het ingezet als een normale infanterie eenheid. Na aankomst te Batavia kreeg het bewakingstaken in de haven Tandjong Priok. Op 6 juni 1947 werd het bataljon verplaatst naar Batavia en nam het de bewaking van o.a. opslagplaatsen en gevangenissen over van 4-11 RI. Tijdens de 1e politionele actie, op 21 juli 1947, bezette het bataljon Republikeinse gebouwen en bedrijven in Batavia, zoals de telefooncentrale. Op 23 juli nam het de bezetting van Tjibaroessa over van 3-1 RI.

           

 

Na de 1e politionele actie werd het bataljon gelegerd ten oosten van Batavia in het gebied ten noorden van Tjibaroessa, van Bekassi tot aan de rivier de Tjitaroem. Door intensief te patrouilleren en acties zoals op 8 september samen met 3-GRPIr tegen Pangkalan ("Klauw") werd het gebied betrekkelijk rustig. Vanaf december vonden er grote infiltraties plaats van over de Tjitaroem en vanuit het Soenggaboeana gebergte bij Tjibaroessa en Djonggol. Pangkalan werd zelfs geheel geÔsoleerd en moest bevoorraad worden door de lucht. Met een enorme inzet konden de infiltraties en voorgenomen aanvallen van de TNI op Djonggol en Tjibaroessa voorkomen worden. Tussen 18 en 25 januari 1948 werd het gebied ten zuiden van de lijn Djonggol Pangkalan gezuiverd.

Na het 'Renville' akkoord in februari keerde de rust terug. In maart werd het bataljonsvak aanzienlijk kleiner nadat de sectoren Pangkalan en Tjibaroessa respectievelijk waren overgenomen door 3-9 RI en 4-10 RI. Vanaf juli namen de infiltraties en beschietingen wederom toe. Ondersteund door ongeveer 800 man Korps Speciale Troepen werd de rust hersteld en werd de TNI zware verliezen toegebracht. In mei werd de 5e cie opgeheven en verdeeld. Op 11 november wisselde het bataljon van vak met 3 GRPIr west van Buitenzorg aan de Status-Quo lijn bij Bantam. Tijdens de 2e politionele actie werd het vak aanzienlijk vergroot na de overname, op 25 december, van de pas veroverde plaatsen Djasinga en Tjigoedoeg van 3-GRJ. Aanvankelijk was het rustig uitgezonderd de posten te Kratjak en Poeraseda maar in februari 1949 nam de onrust toe en werd het gebied grondig gezuiverd. Op 1 augustus nam het bataljon het vak over van 3-12 RI, Serang Anjer-Lor in noord Bantam. Nadat het bataljon na 15 oktober was afgelost door 432 BI werd het geheel onverwacht verplaatst naar Garoet waar de Daroel Islam nog actief was. Tot aan de repatriŽring verbleef het bataljon in dit gebied.                                                          

.

Literatuur:

  1. Vier-acht op wacht. Z.n., Koog aan de Zaan, 1950; 96 blz. Gedenkboek van het 4-8 RI dat gedurende de jaren 1947-1950 als onderdeel van het Basiscommando Batavia actief was op West-Java.
  2. Olsthoorn, Arnold, 4-8RI Van Amersfoort naar Batavia 1947-1950,  Rotterdam, 2013; 515 blz. In eigen beheer uitgegeven boek over 4-8 RI aan de hand van dagboeknotities en fotoís van Wim Olsthoorn, de vader van de auteur. (info arnold_olsthoorn@yahoo.com )