ZOEKEN

In de periode 1945-1950 zijn er ongeveer 150.000 militairen in het voormalig Nederlands IndiŽ ingezet geweest.
Veel onderdelen hebben hun geschiedenis opgeschreven en uitgegeven in een gedenkboek(je).
Later hebben ook vele IndiŽ veteranen hun belevenissen op papier gezet. Maar toch  zijn er ook nog veel onderdelen waar weinig of niets van bekend is.
In dit troepenoverzicht heb ik getracht om de geschiedenis van die onderdelen, waar gegevens over bekend zijn, beknopt weer te geven.


De bedoeling is om het troepenoverzicht geregeld aan te vullen met nieuwe gegevens. Alhoewel ik besef dat het overzicht nooit volledig zal kunnen zijn, hoop ik dat het een aanvulling kan zijn op alle reeds bestaande informatie.

Voor vragen, op of aanmerkingen/aanvullende informatie over onderdelen die reeds beschreven zijn of juist onderdelen waar nog geen gegevens over bekend zijn dan kunt U altijd cont@ct  opnemen

(met dank aan Wim Bak voor het gebruik van foto's van diverse onderdeels-emblemen www.hetdepot.com )