Het Nederlandse militaire optreden in

Nederlands-IndiŽ/IndonesiŽ

1945 - 1950. 

Algemeen Ė Politiek - Militair

 

1.       Coenders C.P, Ekeris C. van, Cats, B.C., De mouwemblemen van het Nederlandse Leger. Breda 1978; 103 blz. Een overzicht van de mouwemblemen zoals die bij het Nederlandse Leger werden en worden gedragen. 

2.       Doorn, J.A.A. van, en W.J. Hendrix, Het Nederlands-Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld. Rotterdam, 1970; 309 blz. Studie van de strijd gedurende de jaren 1945-1949. Een aangevulde druk van deze publicatie is in 1983 uitgegeven. 

3.       Groen, P.M.H., en D.W. Staat, Inzet in Nederlands-IndiŽ 1945-1950. Amsterdam, 1992; 88 blz. (Foto)overzicht van de inzet van de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indie 1945-1950 

4.       Groen, P.M.H., Marsroutes en dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in IndonesiŽ 1945-1950. Den Haag, 1991; 359 blz. Proefschrift over het Nederlands militair-strategisch beleid in het Nederlands-Indonesische conflict. 

5.       Hofwijk, J.W., De hitte van de dag. Onze soldaten in IndonesiŽ. Heemstede, 1947; 255 blz. Dit boek bevat een keuze uit een aantal artikelen die J.W. Hofwijk als correspondent voor de dagbladpers schreef gedurende zijn verblijf bij de Nederlandse troepen (oktober 1946-april 1947).             

6.       Hofwijk, J.W., Blubber. Heemstede, 1948; 287 blz. Vervolg op De hitte van de dag. 

7.       Koers West. Z.n., Haarlem, 1947; 143 blz. Driedelige uitgave over de repatriŽring van de Nederlandse troepen. 

8.       Kruls, H.J., Op inspectie. Amsterdam/Brussel, 1947; 112 blz. Het verslag van luitenant-generaal H.J. Kruls van zijn inspectiereis naar de Nederlandse troepen in de Indonesische archipel in de periode voor de Eerste Politionele Actie. 

9.       Salleveldt, H., Het woordenboek van Jan Soldaat in IndonesiŽ. Alphen a.d. Rijn, 1980; 223 blz. Met lijsten van woorden, terminologiŽen, herinneringsboeken, romans, kranten en tijdschriften uit die tijd. 

10.    Schilling, T., Spoor, onze generaal. Amsterdam, 1953; 165 blz.Levensbeschrijving van generaal S.H. Spoor over de periode 1946-1949 toen hij commandant was van de landstrijdkrachten in Nederlands-IndiŽ. 

11.    Soldaat overzee. Z.n., Hengelo, 1947; 137 blz. Fotoís en tekeningen over het leven en werken van de militairen van de KL en het KNIL. Omvat de periode tot de Eerste Politionele Actie en fotoís van de periode daarna. 

12.    StŁrler Boekwijt, R.J. de, Soldatensouvenirs in Batik, 1945-1950: catalogus van de batikdoeken op de gelijknamige tentoonstelling in het Legermuseum te Delft. Delft, 1998; 108 blz. 

13.    VARAís ĎAchter het Nieuwsí 1945 Nederlands-IndiŽ, 1949 IndonesiŽ, 1969 Achter het Nieuws. Hilversum, 1969; 109 blz. Publicatie met de volledige teksten van de drie spraakmakende ĎAchter het Nieuwsí uitzendingen over gebeurtenissen in Nederlands-IndiŽ, waarin vooral aandacht wordt besteed aan excessieve geweldpleging van Nederlandse zijde. Met medewerking van een aantal oud-militairen uit die tijd, onder wie J.E. Hueting. 

14.    Zwaan, J. e.a., Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949, en de voorlichting aan de naoorlogse generaties. Amsterdam, 1989; 80 blz. Besteedt aandacht aan de ĎBersiapí-tijd, strijd en diplomatie in het na-oorlogse IndiŽ en aan Nederlands-IndiŽ in het Nederlandse geschiedenisonderwijs. 

15.    Zweers, L., Front-IndiŽ: Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog. Zutphen, 1995; 120 blz. Boek met fotoís van frontfotograaf H. Wilmar die in de roerige tijden voor de politionele acties opnames maakte voor o.a. De Panorama. Met fotoís die destijds niet mochten worden gepubliceerd. 

16.    Zweers, L., Strijd om Deli. De verboden fotoís van de Eerste Politionele Actie op Sumatra. Zutphen, 1997; 96 blz. Boek naar aanleiding van de vondst van een collectie negatieven van de militaire inlichtingendienst. 

17.     Liempt, A. van, Een mooi woord voor Oorlog. Den Haag 1994; 291 blz. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de Indonesische oorlog  

18.    Ploeg, H.M. van der., Veteranen in Nederland. Lisse 1995; 211 blz. Onderzoek naar de gevolgen van de oorlogservaringen Ė Tweede Wereldoorlog Ė politionele Acties - Korea  

19.    Jaquet, dr. L.G.MMinister Stikker en de soevereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ. ís-Gravenhage 1982; 398 blz Exposť van de politieke ontwikkelingen in aanloop naar de soevereiniteitsoverdracht in december 1949 

20.    IndiŽ: Waar wij naar toe gaan. Z.n., Den Haag, ca. 1946; 15 blz. Voorlichtingsboekje van de Legervoorlichtingsdienst. 

21.    Kooistra, Jack. Laatste Bericht Ereveld van Indie en Nieuw Guinea.  Leeuwarden, 2007; 799 blz. Zeer uitgebreide lijst van de gevallenen van K.L. Marine en Knil tijdens de onafhankelijkheids strijd in Indie (1945-1950) en Nieuw Guinea (tot 1962).

 

B. Strijdkrachten: onderdelen 

Divisies 

22.    Sprang, A. van, Wij werden geroepen: de geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door de twintigduizend Nederlandse mannen. Den Haag, 1949; 243 blz. Geschiedenis van de 7 December Divisie, met nadruk op de individuele belevenissen en ervaringen; van generaal tot technicus. Met fotoís 

23.     Schulten, C.M., H.L. Zwitzer en J. Hoffenaar, 1 Divisie Ď7 Decemberí 1946-1986. Amsterdam, 1986; 192 blz. Dit boek is geschreven naar aanleiding van het veertigjarig jubileum van de divisie. De eerste zes hoofdstukken behandelen de IndiŽ-periode, 1946-1949. 

Brigades 

24.    Brouwer, A.M., Tussen sawahs en bergen. Het leven van de soldaat in de Tijgerbrigade. Semarang, ca. 1948; 268 blz. Gedenkboek van de T-brigade (Tijgerbrigade). Deze brigade was actief op Midden-Java en bestond uit OVW-bataljons, KNIL-bataljons en later ook bataljons dienstplichtigen.  

25.    Wij waren in ...... Jogja! Z.n., Semarang, 1949; 30 blz. Gedenkboek over de acties van de T-brigade (Tijgerbrigade) tijdens de Tweede Politionele Actie, toen deze brigade Djokjakarta bezette, en het militaire optreden daarna. 

26.    Ansems, H.J., Een jaar ĎWí-Brigade. Tjiandjoer, 1947; 72 blz. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het ťťnjarig bestaan van de W-brigade die actief was op Midden-Java. Het gedenkboek behandelt ruwweg het jaar 1946. 

27.    Neuman, H.J., De W van Willem. Kroniek van een Brigade. Semarang/Purwokerto, 1949; 153 blz. Gedenkboek voor alle militairen van de W-brigade, die actief was in Bandoeng en omgeving. 

28.    Brandt, W., Demarcatielijn. Den Haag, 1947; 140 blz. Het relaas van kapitein W.S.B. Klooster, officier bij de Z-Brigade op Noord-Sumatra, over het leven van de Nederlandse militairen tot en met de Eerste Politionele Actie. 

29.    Post, H., Bandjir over Noord-Sumatra. Deel 1. Medan, 1948; 141 blz. De drie delen tezamen geven een overzicht van het verloop van het Nederlandse militaire optreden op Noord-Sumatra van oktober 1946 tot en met de Tweede Politionele Actie. 

30.    Post, H., Politionele actie. Deel 2. Medan, 1948; 172 blz. Deel van de trilogie Bandjir over Noord-Sumatra. 

31.    Post, H., Bedwongen bandjir. Deel 3. Medan, 1949; 190 blz. Deel van de trilogie Bandjir over Noord-Sumatra. 

32.    Thomson, A.A.J.J. (voorwoord), Herinneringsalbum van de 1e Infanterie Brigade-Groep der CDivisie Ď7 Decemberí. 4 delen. Leiden, 1948-1949. Deel 1: 1947 - 1 september 1946 - 1 maart 1947; 92 blz. Deel 2: 1947 - 1 maart 1947 - 1 september 1947; 106 blz. Deel 3: 1948 - 1 september 1947 - 1 maart 1948; 96 blz. Deel 4: 1949 - 1 maart 1948- demobilisatie; 119 blz  Overzichtsgeschiedenis van de eerste infanteriebrigadegroep op West-Java. Aparte aandacht wordt besteedt aan de eenheden die deel uitmaakten van de brigadegroep. 

33.    Melkweg: zijnde de kroniek van mijn leven onder de sterren, 100 humoristische schetsen uit het leven te velde der 1e Infanterie Brigade Groep C Divisie ď7 DecemberĒ ; z.n 1949 ?.  

34.    Oost-Java: gedenkboek der 4e Infanterie-brigade. Z.n., Tilburg, 1951; 512 blz.Boek van de 4e Infanteriebrigade die medio 1947 op Oost-Java aankwam en die was samengesteld uit onderdelen van de Garderegimenten Grenadiers, Jagers en Prinses Irene. 

35.    Vademecum der U-brigade. Z.n., Padang, 1948; 127 blz. Een gedenkboekje dat een overzicht geeft van het optreden van de U-brigade op Midden-Sumatra. In het boekje wordt elk bataljon afzonderlijk behandeld.  

36.    De bevrijders van Tangerang. Z.n., z.p., ca. 1946; 14 blz. Beschrijving van de verovering van Tangerang in 1946 door eenheden van het KNIL en KL, behorende tot de U-brigade.  

37.    Voor recht en veiligheid! Z.n., Batavia, 1947; 24 blz. Fotoboekje ter herinnering aan de U-brigade 

38.    Meulen, van der, G.J., 1 jaar X-brigade. Soerabaia, 1947; 41 blz. Fotoboekje met inleiding van brigadecommandant kolonel (KNIL) G.J. van der Meulen.

 

MariniersBrigade 

39.    Bleijenberg, J.H., Dagboek 2-7-1948 t/m 30-11-1948 Vora Mariniersbrigade Soerabaja.ís-Gravendeel, 1995; 80 blz. Dagboekaantekeningen van een aan de Verplegings-, Onderhouds- en Reparatieafdeling verbonden marinier. 

40.    Dorren, C.J.O., Onze Mariniersbrigade (1945-1949): een veelbewogen episode in de korpsgeschiedenis. Den Haag, 1954; 368 blz. Geschiedenis van de Mariniersbrigade in de jaren 1945-1949 in Nederlands-IndiŽ. 

41.    Dussel, W., Dat was jij, marinier. Amsterdam, 1950; 320 blz  De geschiedenis van de Mariniersbrigade vanaf 1945 tot 1950 die zich in die tijd vooral in Nederlands-IndiŽ afspeelt. 

42.    Hornman, W., De geschiedenis van de Mariniersbrigade. Amsterdam, 1985; 450 blz. Geschiedenis van de Mariniersbrigade van 1946-1949 op Oost-Java, gebaseerd op interviews met oud-mariniers. Dit boek werd in 1995 nogmaals uitgegeven onder de titel De Mariniersbrigade: de geschiedenis. 

43.    Hornman, W., De laatste man: mariniers in de gordel van smaragd 1942-1950. Bergen, 1992; 453 blz. Autobiografisch relaas van de inzet van Nederlandse mariniers in Nederlands-IndiŽ ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en tijdens de dekolonisatiestrijd. 

44.    Moraal, W., en J. Venken, Mariniers in actie op Oost-Java. Venlo, 1983; 205 blz. Memoires van Willem Moraal uit de jaren 1946-1949. Als 17-jarige marinier vertrok hij met de Mariniersbrigade naar Java. De memoires zijn bewerkt door J. Venken. 

45.    Nicolas, C.B., De Mariniersbrigade te Kiek. Amsterdam, 1986; 104 blz. Fotoboek over de Mariniersbrigade tijdens de opleiding in de Verenigde Staten en gedurende de inzet op Oost-Java over de periode 1943-1946. 

46.    Wilmar, H.A.. (samensteller), Met de Mariniersbrigade in Oost-Java. Een fotoverhaal over de levensloop der marinebrigade. Haarlem, 1947; 158 blz Fotoboek met uiteenzetting over wat de Mariniersbrigade was en deed in Nederlands-IndiŽ. 

47.     ďDesnoods te voetĒ: een foto-reportage van de zuiverings-acties ondernomen door de mariniersbrigade 19 dec-31dec 1948. Z.n., Soerabaja, 1948; 48 blz. Uitgave van de Voorlichtingsdienst Mariniersbrigade. Met een voorwoord van kolonel J.A.J. de Bruijn, commandant van de mariniersbrigade in 1948 en 1949. 

48.    50 jaar Mariniers Brigade, Diverse Auteurs, uitgereikt ter gelegenheid van de herdenking 50 jaar Marbrig.  20 april 1994, Rotterdam. 128 blz.  
 

KNIL-onderdelen 

49.    Hulsbus, J., Verborgen dageraad: Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Japanse capitulatie,1945-1947. Baarn, 1988; 207 blz. Autobiografisch verslag van een aanvankelijk bij de ĎGadja Merahí-brigade op Bali ingedeelde militair, die vervolgens op Oost-Java bij de Mariniersbrigade werd ingezet. 

50.    Spangenberg, R.O., Gadja Merah Document. Utrecht, 1994; 37 blz. Over twee bataljons en twee compagnieŽn van het KNIL die bestonden uit ex-krijgsgevangenen uit Thailand. Getraind door de Britten, werden ze ondergebracht bij het X, XI en XII bataljon van het KNIL. Ze waren in 1945-1946 operationeel.  

51.    Gadja Merah op Bali en Lombok. Z.n., z.p., z.j.; ongepagineerd. Gedenkboek van de drie KNIL-bataljons die bekend stonden onder de naam ĎGadja Merahí-brigade (Rode Olifant). Deze bataljons moesten in 1946 Bali en Lombok bezetten. 

52.    Dames, G.W.T., Oom Ambon van het KNIL. Den Haag, 1954; 158 blz. De schrijver vertelt in dit boek over de Molukse militairen van het KNIL. Hij besteedt ook aandacht aan hun optreden in de jaren 1945 tot 1950. 

53.    Witkamp, F., e.a., Gedenkboek van het KNIL, 1911-1961. Amersfoort, 1961; 334 blz. Gedenkboek uitgegeven door de Vereniging van Oud-Officieren van het KNIL ĎMadjoeí ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan, 1911-1961.  

54.    Laprť, S.A., Gedenkboek Andjing Nica bataljon KNIL (1945-1950). Ermelo, 1988; 334 blz. Herinneringen aan het militair optreden van de commandant van de 1e compagnie van dit bataljon. Ook voormalige tegenstanders, de oud-generaals Nasution en Loekito, komen aan het woord 

55.    Poll, W. van de, Kerels van de daad: onze oorlogsvrijwilligers in Malakka en IndiŽ. Den Haag. 1947; 152 blz. Een foto-reportageboek over de oorlogsvrijwilligers op Malakka en Java in de periode 1945-1946.  

56.    Lensink, H., Gedenkboek GBI/5e Compagnie INF I.- KNIL. 3 delen; Nijmegen, 1987; 333/299/297 blz. Driedelig gedenkboek over het in 1945 uitgezonden voordetachement van het Gezagsbataljon-IndiŽ (GBI), waaruit later 5e Cie Inf I voortkwam. 

KL-onderdelen 

Infanterie 

Garde Regiment Jagers 

57.    Rockx, K., Jagers en jagerslatijn : kroniek van het eerste bataljon jagers OVW 1945-1948. Z.p., 1991; 286 blz. Gedenkboek over de ervaringen van een OVW-bataljon met daarin onder meer een hoofdstuk over de toenmalige bataljonscommandant M.P.A. den Ouden, die in 1951 als commandant van het Nederlands detachement in Korea zou sneuvelen. 

58.    Rockx, K., Retourtje IndiŽ. Z.p., 1986; 170 blz. Verhalen over het eerste bataljon van het Garderegiment Jagers door een redacteur van het bataljonsblad ĎDe Jagerí. 

59.    Hoekstra, H., en M. Lahm, Wij waren ingedeeld bij het 4de Bataljon Garde Jagers op Oost-Java en Madoera: onze belevenissen in de jaren 1946-1950 op Madoera en in Oost-Java: aan de hand van dagboeken, brieven en gesprekken. Den Haag, 1988; 124 blz. Een in eigen beheer en in samenwerking met kapitein M. Lahm uitgegeven publicatie, samengesteld aan de hand van dagboeken, brieven en gesprekken. 

60.    Spiegel Historiael: 5e bataljon Garde-Jagers. Den Haag, 1996; 217 blz. Gedenkboek met persoonlijke herinneringen van veteranen van het 5e bataljon GRJ aan de periode 1947-1950. Het bataljon opereerde in Oost-IndonesiŽ en Nieuw Guinea.  

61.    Koerselman, H.M., Bataljonsgedenkboek 421e bataljon Garde Regiment Jagers: ter herinnering aan de IndonesiŽ-tijd. Februari 1949-Augustus 1950. Rotterdam, 1955; 242 blz. Gedenkboek van 421 Bataljon Infanterie, in Nederlands-IndiŽ 6 GRJ geheten. Het bataljon was eerst gelegerd op Oost-Java en later op Midden-Java. 

Garde Regiment Grenadiers 

62.    Gerritsen, H., De hinderlaag bij Sindoeradja: militaire actie op Java 1948-1950. Baarn, 1987; 152 blz.Geschiedenis van de 3e compagnie van het 411 Bataljon Infanterie (6 GRG) van het Garderegiment Grenadiers, onderdeel van de 41e Zelfstandige Infanterie Brigade. 

Garde Regiment Prinses Irene 

63.    Kort, Th. de, Van Brigade en Garderegiment ĎPrinses Ireneí. Rotterdam, 1983; 128 blz. Geschiedenis van de Prinses Irene Brigade met hoofdstuk over het Garderegiment Prinses Irene waarvan vijf bataljons in de jaren 1945-1950 bij verschillende brigades in Nederlands-IndiŽ dienden.

64.    Berends, P., IndonesiŽ op het tweede gezicht: een laat weerzien met terugblikken naar toen.Haaksbergen, 1997; 206 blz. Betreft het 412e Bataljon Infanterie (6 GRPI) in de periode 1948-1950 op West-Java. De auteur blikt terug op zijn belevenissen. 

65.    Schrover, H.J., Ambassadeur titulair. Delft, 1952; 175 blz. Een boek over 434 BI, oftewel 7 Garderegiment Prinses Irene, dat in 1949 via Midden-Sumatra naar Nieuw-Guinea vertrok. Het grootste gedeelte van het boek handelt over de Nieuw-Guinea periode. Dit bataljon behoorde tot de H-Brigade.  

66.    Kerkdijk, G. (red), Soldaat E. Kerkdijk, Registratienummer 25-12-12-159. 3 GRPrI. Die jongeman uit Bergentheim, hij werd geroepen. En vanuit zijn plichtsbesef vervulde hij zijn taak. Doetinchem, 1997; 192 blz.  

1e Regiment 

67.    Twee jaar 1-1 R.I. Medan, 1947; 17 blz. Gedenkboekje van het 1e bataljon van het 1e Regiment Infanterie, een oorlogsvrijwilligersbataljon dat in november 1946 in Medan op Noord-Sumatra aankwam als onderdeel van de Z-brigade. Daarvoor was het ingedeeld bij de X-brigade op Java. 

68.    Rombout, M.W., Ter herinnering aan Uw verblijf op Sumatra 1-1 R.I. Belawan, 1948; 20 blz. Herinneringsboekje voor repatriŽrende militairen van 1-1 RI.

69.    Jaarboek III-I RI. Batavia, 1947; 79 blz. 3-1 RI was een onderdeel van 1 Divisie Ď7 Decemberí op West-Java.  

70.    Ronner, B., Van huis en van haard naar het land van de tokkehs: IndiŽ-dagboek í46-í49-í92.Bedum, 1993; 328 blz. Aantekeningen van een dienstplichtige die later terugkeerde in IndonesiŽ. De auteur was ingedeeld bij de verbindingsafdeling van het bataljon 3-1 RI 

71.    Sterkens, F.J.G. e.a., Gedenkboek 4-1 R.I.: Het fiere Eendje: Mei 1947 - Feb 1950. Den Haag, 1950; 192 blz. 4-1 RI was ingedeeld bij de 5e Infanteriebrigade in Zuid-Sumatra. Dit gedenkboek bevat onder meer een terugblik op de politionele acties op Sumatra.  

72.    van Vliet, Henk,  Indie, uit mijn Dagboek van toen. Zoetermeer, 1992; 166 blz.  Relaas van een oud IndiŽganger van het Bataljon 5-1 RI .  

73.    Akker, W.F. van den, e.a., Noorderlicht op Midden-Java: Gedenkboek 403e Bataljon Infanterie 1948-1950. Meppel, 1992; 160 blz. Gedenkboek waarin naast de militaire verrichtingen van het bataljon ook aandacht wordt besteed aan het dagelijks leven. 403 Bataljon Infanterie droeg in Nederlands-IndiŽ de naam 6-1 RI. 

2e Regiment 

74.    Dagboek van het 3e bataljon 2e regiment infanterie der 3e Infanterie Brigade Groep 7 december divisie van 1 september 1946 tot en met 31 december 1949. Z.n., z.p., z.j.; 168 blz. Belevenissen van dag tot dag beschreven en voorzien van namenlijst en een beknopte geschiedenis van 3-2-RI. 

75.    Breen, W.F. van, Voor ik het - nooit - vergeet: het dagboek van 4-2 R.I.íers op Noord Sumatra over de periode 7 november 1946 tot en met 24 februari 1950. Hilvarenbeek, 1994; 196 blz. Van Breen diende bij 4-2 RI en baseerde het boek op zijn dagboek. Hij werd gelegerd in Medan. De Eerste en Tweede Politionele Actie komen ruim aan bod 

76.    Nieskens, T., Nacht over de rimboe : verslag uit het dagboek van Toon Nieskens, bijgehouden tijdens zijn diensttijd in IndonesiŽ, vanaf zijn vertrek op 12 november 1947 tot zijn terugkomst op 1 juni 1950. Montfoort, 1993; 96 blz. Herinneringen van een korporaal van 5-2 RI en sergeant van de militaire politie aan zijn tijd in Nederlands-IndiŽ.  

77.    Messing, M.W.J, Toen had je de politionele acties (maar zonder 5-2 RI).Franeker, 2008; 273 blz. Een beknopte geschiedenis van het bataljon 5-2 RI tegen de achtergrond van het Nederlands-Indonesische conflict aan de hand van de belevenissen van de soldaat eerste klas Nico messing. 

78.    402 Bataljon Infanterie. Z.n., Maastricht; 245 blz. Gedenkboek van 402 Bataljon Infanterie (6-2 RI) dat actief was op Midden-Java als onderdeel van de V-brigade.

3e Regiment 

79.    Groot, J.A.J. de, P. v.d. Geest en G.M. van Rossum (samenstellers), Korpsgeschiedenis 3-3 R.I. Met 3-3 R.I. in de tropen. Medan, 1949, 135 blz. Gedenkboek van het 3e bataljon van het 3e Regiment Infanterie dat actief was op Noord- Sumatra en was ingedeeld bij de Z-brigade. 

80.    Rossum, G.M. van, Het vreemde leger. Z.p., 1985; 142 blz. Herinneringen aan 3-3 RI, ingedeeld bij 1 Divisie Ď7 decemberí.  

81.    Brink, E.A.B.J. ten, e.a., Een Bataljon trok voorbij. 1-3 R.I. Eindhoven, 1948; 157 blz. De belevenissen van een OVW-bataljon, het 1e bataljon van het 3e Regiment Infanterie, 1944-1948. 1-3 RI werd ingedeeld bij de V-brigade die actief was op West- en Midden-Java. 

82.    Jonge, B.A. de, De soldaat onder een klapperboom: herinneringen aan mijn tijd als militair in voormalig Nederlands IndiŽ. Zeist, 1998; 112 blz. Dagboekaantekeningen van een dienstplichtig militair van 4-3 RI.  

83.    Malta, J.J., De geschiedenis van 4-3 R.I. in IndonesiŽ 25 april 1947 - 5 januari 1950. Bandoeng, 1950, 32 blz. Ervaringen, verliezen en successen van 4-3 Regiment Infanterie. (kopie??) 

84.    Bentschap Knook, F., en F. de Keizer, Het vergeten leger: onze belevenissen in de jungle van Zuid-Sumatra 1947-1950. 2 delen (1947-1950). Alphen a/d Rijn, 1986  Deel 1: 1986 Ė periode 1947-1948; 183 blz. De ervaringen van de schrijvers als dienstplichtig soldaat van 5-3 RI in de jaren 1947-1950 op Zuid-Sumatra 

85.     Bentschap Knook, F., en F. de Keizer, Het vergeten leger: onze belevenissen in de jungle van Zuid-Sumatra 1947-1950. 2 delen (1947-1950). Alphen a/d Rijn, 1990 Deel 2: 1990 Ė periode 1949-1950; 176 blz. De ervaringen van de schrijvers als dienstplichtig soldaat van 5-3 RI in de jaren 1947-1950 op Zuid-Sumatra 

86.    Bouwmeester, G.J. den, (samensteller) 436ste Bataljon Infanterie Noord Sumatra/West Java 1949-1951. Goes, 1994; 181 blz. Herinneringsboek van 436 BI (7-3 RI) 

4e Regiment 

88.    Gedenkboek 1-4 R.I. Z.n., Breda, 1952; 136 blz. Het gedenkboek over de jaren 1945-1948 van het 1e Bataljon van het 4e Regiment Infanterie, een OVW-bataljon en als onderdeel van de W-brigade actief op West-Java. 

89.    Hamersvelt, W. van, De vergeten dagboeken van Wim van Hamersvelt. Dussen, 1996; 370 blz. Dagboekaantekeningen van een oorlogsvrijwilliger (1-4 RI) in Nederlands-IndiŽ in de jaren 1945-1949. 

90.    Ben Loohuis, Borneostrijders,loemadjang (Java), februari 1950. Fragmenten uit de diensttijd : 3-5-4 RI 

91.    Haan, J.R. de (samensteller), Retour Djocja: verslagen van en herinneringen aan het 426e bataljon infanterie (6-4 R.I.) 1949-1950. Meppel, 1996; 168 blz. Bataljon met voornamelijk mannen uit de noordelijke provinciŽn dat in Semarang werd gelegerd als onderdeel van de T-brigade. Enkele compagnieŽn vertrokken naar Djokjakarta. 

5e Regiment 

92.    1e Bataljon 5e Regiment Infanterie Gedenkboek 1945-1948. Z.n., Goes, 1951; 92 blz. Het bataljon was ingedeeld bij de V-brigade, bestond uit oorlogsvrijwilligers en deed dienst op West- en Midden-Java. Pluygers, W., en G.A. van Apeldoorn (samenstellers),  

93.    Spreeuwers, R., De lange weg. Als oorlogsvrijwilliger naar Ned. IndiŽ. Stadskanaal, 1980; 207 blz. Dagboek van de schrijver uit de jaren 1945-1948. Hij was OVW-er en ingedeeld bij 2-5 RI. 

94.    Wolde, W.L. ten. Onze jongens overzee, Den Haag, z.j  64 blz. Belevenissen van een officier (plaatsvervangend Bataljons commandant) van 2-5 RI, opgetekend uit de herinnering.  

95.    Acksen, W.H., De belevenissen van een reserveofficier in vrede en oorlog. De Bilt, 1988; 126 blz. De auteur blikt terug op zijn militaire dienstperiode tussen 1939 en 1949. In 1946-1949 diende hij in Nederlands-IndiŽ. Hij ging er naar toe met het laatste OVW-bataljon 2-12 RI, en was plv. commandant van 1-4 RI en commandant van 3-5 RI. In 1949 reisde hij terug met 2-15 RI.  

96.    Gedenkboek 3-5 R.I. 1946-1950. Zo was het. Z.n., Nijmegen-Beek, z.j.; 176 blz. Dit bataljon was ingedeeld bij de X-brigade en actief op Oost-Java. Het was oorspronkelijk een bewakingsbataljon van 1 Divisie Ď7 Decemberí. 

97.    Rond Smeroe en Kawi : Gedenkboek van het vierde bataljon, vijfde regiment infanterie: november 1946-april 1950. Z.n., Amsterdam, 1950; 210 blz. Chronologische geschiedenis van 4-5 RI op Oost-Java, ingedeeld bij de X-brigade. 

98.    Awas, pijp-pijp datang. Z.n., z.p., 1950; 256 blz. Gedenkboek geschreven door en voor de manschappen van    5-5 RI. Het bataljon werd ingezet op Midden-Java als onderdeel van de T-brigade 

99.    Schouten, J., T.J. Jansen Venneboer en H.A. Bijker (samenstellers), 1947-1997: 5-5 R.I. Doetinchem, 1997; 68 blz. Een ter gelegenheid van de 50-jarige herdenking van de oprichting van 5-5 RI, uitgegeven gedenkboek waarin de Indische ervaringen van het zogeheten ĎTwents bataljoní zijn opgetekend.  

100.Dagboek van Wim Buiting, Pionier van 5-5 RI in Indie. Uitgave van ďStichting Veteranen 5-5 RIĒ. Doetinchem, 2006; 259 blz. Het dagboek beslaat de periode 12 januari 1948 tot 20 april1949. De schrijver van het dagboek sneuvelde op 22 mei 1949. 5-5 RI was ingedeeld bij de ďT-BrigadeĒ en actief op Midden Java.  

101.Dat was 423. Z.n, Heilo, 1951; 160 blz. Gedenkboek van 423 Bataljon Infanterie dat in Nederlands-IndiŽ de naam 6-5 RI kreeg en een onderdeel was van de G-brigade. Het bataljon diende op diverse plaatsen op Oost-Java. 

6e Regiment 

102.Verhulst, A., Zo maar wat herinneringen: herinneringsboek 50 jaar na terugkeer II-6 RI. Eindhoven, 1981; 173 blz. Herinneringsboek van 2-6 RI dat tijdens een reunie in 1995 werd uitgereikt. Het boek is ook bekend onder de titel: Zo maar wat herinneringen aan mijn verblijf in Nederlands-IndiŽ bij 3-II-6 RI. 

103.Evers, F.C.M. (samensteller) De hemelse kwartiermaker: 2507204079 tlt Lau G.M. Haanen, inlichtingenofficier: brieven van een jonge Maastrichtse oorlogsvrijwilliger aan zijn thuisfront, 1945- 1947. Elst, 1999; 232 blz. Deze uitgave fungeert tevens als gedenkboek van 4-6 RI. 

104.Corbeij, J.G.M.H., en P. Vroemen (red.), Vijf-zes: hoe het reilde en zeilde. Echt, 1950; 319 blz. Gedenkboek van 5-6 RI. De dagelijkse gang van zaken bij 5-6 RI vanaf haar komst naar IndiŽ in maart 1948. 

105.Graaff, Ant.P. de, Zeg, Hollands soldaat...: gebaseerd op originele brieven en rapporten van IndiŽsoldaten van het voormalige 425e Bataljon Infanterie in de periode 1949/1950 op Midden-Java. Franeker, 1995; 144 blz. Dagboekaantekeningen van de dienstplichtig soldaat W.J. Tomesen over zijn diensttijd bij 425 BI (6-6 RI) in 1949/1950 op Midden-Java.  

106.Helmer, R (voorwoord), De geschiedenis van het 425e bataljon infanterie: de Trekvogels: IndonesiŽ 1949-1950. Z.p., 1984; 331 blz. Gedenkboek van het 425e Bataljon Infanterie dat ingedeeld was bij de G-brigade. Het werd in Nederlands-IndiŽ onder de naam 6-6 RI ingedeeld bij de W-brigade.

7e Regiment 

107.1945-1948, Heen en weer. Z.n., z.p, 1998; 100 blz. Korpsgeschiedenis van 2-7 RI in de vorm van een speciale uitgave van het Contactorgaan 2-7 RI. 

108.3-7 R.I. op Midden-Java : gedenkboek van een bataljon van de Koninklijke Landmacht te velde. Rotterdam, 1950; 149 blz. Gedenkboek van het 3-7 RI dat als eerste met dienstplichtigen gevulde bataljon werd ingedeeld bij de T-brigade op Midden-Java (november 1946-december 1949). 

109.Lucassen, J., Een mijlpaal in ons leven. Zeeland, z.j; 224 blz. Het gaat hier om militairen van 4-7 RI in de periode 1947-1950 op Zuid-Sumatra.  

110.Frans Fennis, Bestemming Tapanuli, Horas!. z.p, 2004; 325 blz. Persoonlijke belevenissen van een soldaat van de 2e compagnie van het 424e bataljon infanterie (6-7 RI) tijdens zijn verblijf op Noord Sumatra. (autobiografisch verhaal, hier en daar enige fictie toegevoegd om het verhaal leesbaar te maken, aldus de schrijver) 

8e Regiment 

111.Brugman, P., Naar de Oost : Oorlogsvrijwilligers naar Nederlands-IndiŽ 1945-1948. Kampen, 2000; 216 blz.U-Brigade: met aantekeningen en herinneringen van de schrijver. Gedenkboek voor deveteranen van 1-8 RI. Het reilen en zeilen van het bataljon wordt beschreven vanaf de opkomst tot de terugkeer in Nederland in 1948.  

112.Neppelenbroek, E.H., Slavenwerk: een openhartig relaas van een IndiŽ-compagnie Java 1946- 1949: de kronieken van ĎCompagnie Limaí. Breda, 1993; 111 blz. Compie Lima was de vijfde compagnie van 3-8 RI. Voorzien van fotoís en tekeningen. 

113.Vier-acht op wacht. Z.n., Koog aan de Zaan, 1950; 96 blz. Gedenkboek van het 4-8 RI dat gedurende de jaren 1947-1950 als onderdeel van het Basiscommando Batavia actief was op West-Java.  

114.Faber, B., P.B. Hoff, R.T. Kroon e.a., Het derde. Belevenissen van een infanterie-peloton op Zuid-Sumatra 1947-1950. 5-8 R.I. Laren, 1981; 162 blz. De belevenissen van het derde peloton van 4-5-8 RI. Eveneens gegevens over de gehele vierde compagnie van 5-8 RI. 5-8 RI was ingedeeld bij de Y-brigade. 

115.Put, P. van der (samensteller), Dikke zoen voor Moeke. Brieven van een soldaat in IndiŽ 1949-1950. Zutphen, 2001; 157 blz. Inleiding op en publicatie van ruim 400 brieven die de dienstplichtig soldaat Alex Roelofs van 422 BI (6-8 RI) in de jaren 1949-1950 aan zijn thuisfront schreef. Ooms, C.M.B. 

9e  Regiment 

116.Kingma, T., Friesland was hier: de lotgevallen van 1-9-R.I. Bataljon Friesland, 1945-1948. Leeuwarden, 1948; 240 blz.  Overzicht van 1945-1948 van 1-9 RI, het bataljon ĎFrieslandí. Het was een OVW-bataljon en onderdeel van de V-brigade dat actief was in Bandoeng en omgeving op West-Java.  

117.Waanders, B.J., He-j doar nog vochtín? Nederlands-IndiŽ 1947-1950. Het relaas van drie jaartropendienst. Haaksbergen, 2002; 136 blz. Autobiografisch overzicht van een IndiŽveteraan over zijn ervaringen in Nederlands-IndiŽ bij 4- 9 RI. Hij werd ingedeeld bij de B-compagnie op Celebes en later op Midden-Java.  

118.Portielje, J.N.C., Wij trokken naar Solo. Semarang, 1949; 96 blz. Gedenkboekje van het 4-9 RI. Het bataljon was als onderdeel van de V-brigade gelegerd op Midden-Java in de jaren 1948-1949. 

10e Regiment 

119.Wij gingen naar IndiŽ. Den Haag, 1946; 14 blz. Brief van de commandant van 2-10 RI aan alle vrouwen en vrienden die geÔnteresseerd waren in 2-10 RI. 2-10 RI was ingedeeld bij de X-brigade op Oost-Java. 

120.Herinneringsalbum 5-10 R.I. Achter de sinabun scheen toch de zon. Woerden, 1950; 208 blz. Herdenkingsboek van 5-10 RI dat op Noord-Sumatra actief was in de jaren 1948-1950. 5-10 RI bestond uit dienstplichtigen en was ingedeeld bij de Z-brigade.  

11e Regiment 

121.De geschiedenis van een zwerfbataljon 1946-1996. Z.n., Roermond, 1996; 108 blz. Uitgave van het ReŁniecomitť 3-11 RI. 

122.Hofstad, M. van de (samensteller), Gedenkboek 4-11 R.I. Z.p., 1994; 452 blz. Het boek is samengesteld uit (kranten) artikelen, fotoís en tekeningen die betrekking hebben op het leven van de mannen van 4-11 RI. 

123.Derks, J., en J.W. Jennen, Bataljon 5-11 R.I. Tegelen, 1950; ongepagineerd. Gedenkboek van 5-11 RI. Het bataljon diende vanaf maart 1948 op Noord-Sumatra bij de Zbrigade. 

12e Regiment 

124.Ernť, B.H., Bren naar voren partisanen : het O.V.W.-Bataljon 1-12 R.I. op Java. Groningen/ Batavia, 1949; 240 blz. Gedenkboek van het OVW-bataljon 1-12 RI. Dit bataljon was onderdeel van de X-Brigade en was gestationeerd op Oost-Java in Soerabaja en omgeving. Tijdens de Eerste Politionele Actie veroverde het Malang en in augustus 1948 keerde het bataljon terug naar Nederland. 

125.Tiga Doeabelas. Gedenkboek 3-12 R.I. Z.n., Groningen, 1951; 327 blz. Gedenkboek van een bataljon dienstplichtigen, onderdeel van de 2e Infanteriebrigadegroep van 1 Divisie Ď7 Decemberí en actief op West-Java 

13e Regiment 

126.Jorna, T., Camouflagepak, politiepet en narrekap. Roermond, 2000; 107 blz. Persoonlijk relaas van de auteur die diende bij de Marechaussee en bij het Korps Rijkspolitie. Hij werd in 1946 gelegerd in Semarang. 2-6 RI, 2-13 RI en 5-5 RI komen ook aan bod 

14e Regiment 

127.Vrande, L.G.W. van de, Ons groot avontuur: met 2-14 R.I. Bataljon ĎZeelandí naar IndiŽ. Tilburg, 1948; 152 blz. Boek over 2-14 RI ĎZeelandí, dat onderdeel was van de U-brigade en gelegerd was op Midden-Sumatra. Dit bataljon was een OVW-bataljon en diende in de periode 1946-1948. 

128.Doeleman, F., De medische geschiedenis van een infanterie-bataljon der Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java 1946-1950. Assen, 1955; 235 blz. De auteur was van 1946 tot 1950 officier van gezondheid bij 3-14 RI van 1 Divisie Ď7 Decemberí. Het boek behandelt de organisatie en structuur van het bataljon, de medische verzorging ervan en analyseert de verliezen die het bataljon leed. 

15e Regiment 

129.Djokjakarta. Z.n., z.p., z.j.; 156 blz. 1-15 RI was ingedeeld bij de T-brigade op Midden-Java. Het was een OVW-bataljon dat eerder bestaan had onder de naam X-bataljon. Bijnaam de Ďblijvertjesí.  

130.Reijgwart, A.W., 1-15 RI. De Blijvertjes. Onbewust de voorloper van de Mobiele Luchtbrigade.Hengelo, 2002; 240 blz. Door veteraan van 1-15 Regiment Infanterie geschreven overzichtswerk. 

Stoottroepen 

131.Polman, J., De brutale reis. De eerste tocht naar een nieuwe wereld. Meppel, 1947; 232 blz. Reisjournaal van ťťn van de oorlogsvrijwilligers die diende bij het 1 RS. Hij beschrijft de periode vanaf het moment van inscheping op 12 oktober 1945 tot november 1946. 

132.Koning, C. de, en L. van de Merkhof, Voor orde en vrede: De geschiedenis van het 3e bataljon van het regiment Stoottroepen der Ď7 December divisieí. Z.p., 1986; 144 blz. Gedenkboek van de reŁniecommissie Ďgedenkboekí van 3 RS, dat onderdeel was van 1 Divisie Ď7 Decemberí op West-Java. 

133.Indonesisch Dagboek van het 4e Bataljon Regiment Stoottroepen 1947 Ė 1949, Z.n. ,z.p, 1980; 71 blz. Getypt uitreksel uit het Bataljons-logboek  

134.Golde, J. de, Mijn leven. Autobiografie. Mook, 2000; 210 blz. Autobiografisch verslag, onder meer over de diensttijd in Nederlands-IndiŽ bij 5 RS. 

135.Orde, Rust en Veiligheid: de operatieve taak van 6 RS. Z.n., z.p., 1993; 80 blz. 401 Bataljon Infanterie behoorde onder de naam 6 RS tot de 41e Zelfstandige Infanterie Brigade (F-brigade)  

136.Cleeff, A.S. van, Een jaar in de tropen, 1948-1949. Het leven en werken van 6 RS in beeld. Z.p., 1949; 28 blz. Jubileumuitgave van 401 Bataljon Infanterie (6 RS). Overzicht van de belevenissen van het bataljon in West-Java. 

137.Deters, G., Dagboek van een oorlogsvrijwilliger. Ede, 1994; 293 blz. Verslag van een oorlogsvrijwilliger van de stoottroepen (7e bataljon) over de periode oktober 1945 tot september 1949. 

138.Kam, P. de, Het reizende bataljon : herdenkingsboek 8 RS. stoottroepen en KNIL (Gadja Merah) in de Y-brigade 1944-1948. Hilversum, 1996; 282 blz. In deze uitgave ruim aandacht voor de periode voorafgaand aan en rond de Eerste Politionele Actie 

139.Vries, W.C. de, Het 1ste bataljon Stoottroepen (1 RS) in IndiŽ 1945-1948: Een posthuum eerbetoon aan de 49 gesneuvelden van 1 RS. Eindhoven, 1994; 34 blz. Persoonlijke ervaringen van de auteur, in het bijzonder op Midden-Java.  

Mitrailleurbataljons 

140.Gedenkboek 2e Mitrailleur-bataljon 1947-1950. Z.n., Druten, 1951; ongepagineerd. 

Speciale Troepen 

141.SchŁssler, B., Naar eer en geweten: kroniek van een bewogen militair leven. Diemen, 1998; 242 blz. Het levensverhaal van de auteur, officier en Ridder Militaire Willemsorde 4e klasse, die onder meer was ingedeeld bij het Korps Speciale Troepen. 

142.Westerling, R.P.P., Westerling, Ďde eenlingí. Amsterdam, 1982; 399 blz. Bewerking van het boek Westerling, guerilla story, door D. Venner. Verhandeling over de activiteiten van R.P.P. Westerling in Nederlands-IndiŽ vanaf 1945, onder andere als commandant van het Depot Speciale Troepen. 

Artillerie 

143.Artillerievuur in de tropen. Z.n., Den Haag, 1950; 216 blz. Een gedenkboek met herinneringen aan het 8e Regiment Veldartillerie (3e Infanteriebrigadegroep, 1 Divisie Ď7 Decemberí). 

144.Venema, R., en J. Meeusen, Losse flodders 2-12 R.V.A.: Artillerie herinneringen Midden Java í47- í50. Assendelft, 1994; 164 blz. Het reilen en zeilen van het 2-12 Regiment Veldartillerie dat werd gelegerd in Semarang. Beide politionele acties komen aan bod.  

145.Koningsbruggen, H.J.J.M., 43 RVA, de hekkesluiters (19-09-1949 tot 11-11-1950). Den Helder, 2001; 41 blz. Reisverhalen en aparte korte beschrijving van de drie afdelingen.  

146.Willeumier, J.P., 7e Afdeling Veldartillerie 1946-1949. Z.p., 1949; 75 blz. Gedenkboek in dagboekvorm van de 7e Afdeling Veldartillerie van de KL. Deze afdeling maakte deel uit van de Z-brigade op Sumatra en bestond uit oorlogsvrijwilligers 

Cavalerie/pantsertroepen 

147.Het eerste Eskadron Pantserwagens: Regiment Huzaren van Boreel 10 januari 1946- 22 oktober1949. Z.n., Amsterdam, 1949; 171 blz. Het 1e Eskadron kwam in 1946 in Nederlands-IndiŽ aan en bestond uit OVW-ers. Het eskadron was ingedeeld bij de Z-brigade en werd ingezet rond Medan op Noord-Sumatra. 

148.Rapport uit Porrong. Z.n., Schiedam, 1950; 184 blz.Gedenkboek van het 8e Eskadron Vechtwagens van het Regiment Huzaren van Boreel dat vanafbegin 1948 actief was op Oost-Java. Met een voorwoord van de commandant J.D. Backer. 

149.Laak, G.J. van de, Belevenissen van een stormpionier van het 4e Eskadron Pantserwagens : 15 juli 1946 - 19 april 1950. Hengelo, 1995; 157 blz. Auteur werd bij de V-brigade geplaatst in Bandoeng. Hij nam deel aan beide politionele acties. De eerste vanuit Gombong en Banjoemas, de tweede vanuit Soerakarta (Solo). 

150. Jhr. M.C.W. de Jonge, Mijn ruiters, ervaringen als commandant van het 4e Eskadron Pantserwagens Huzaren van Boreel, tijdens de Politionele acties (1947-1949) in toenmalig Nederlands Indie. Zierikzee, 2008; 338 blz. 

151.Verweij, de Jong, Louter (samenstellers) , Gedenkboek 43e Zelfstandige Verkenningseskadron, Breda 1953; 78 blz. .Dit eskadron bestond uit KL-dienstplichtigen dat van september 1949 tot april 1951 op West Java gelegerd is geweest.  

152.Bartels, J.A.C., deel 2, Vier eeuwen Nederlandse cavalerie. 2 delen. Amsterdam, 1987; 238/261 blz.Tweedelige korpsgeschiedenis met in deel 2  ruime aandacht voor het optreden in Nederlands-IndiŽ.  

153.Escadrons - Order. door Majoor C. Diemont. Malingping, 1948; 12 blz. Verslag van het optreden van het     3e Eskadron 1e Regiment Huzaren van Boreel, 7 December Divisie tijdens de 2e politionele actie. 

154.Jacques A. C. Bartels, Tropenjaren Ploppers en patrouilles, Amsterdam, 2008; 470 blz. Het dienstplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands indie 1947-1950 (2-2 RHvB)  

155.Schmidt Crans, P.H.A., Tussen eskadron en squadron. Beknopte autobiografie van een oorlogsvrijwilliger. Soest, 2002; 77 blz. Het persoonlijke verhaal van een oorlogsvrijwilliger van het 3e Eskadron Pantserwagens 

Genie 

156.Looyen-van Reusel, M.C.A. e.a., ďOns DagboekĒ 1946-1950: 2e peloton 10e Genie Veldcompagnie. Z.p., 1989; 225 blz.Gedenkboek over de jaren op Java van genoemd geniepeloton, geschreven aan de hand van verschillende dagboeken, brieven en de dagrapporten van luitenant P.J.M. Looyen. 

157.Elizen, J.G.M., Genist tot in de kist. Bussloo, 1992; 183 blz. De persoonlijke belevenissen in dagboekvorm van een genist tijdens de periode van de politionele acties. 8 Genie Veldcompagnie 

158.Sikkens, A., 15e Genie Veld Compagnie 30 juni 1947 - 29 juni 1950 : geschiedenis van een dienstplichtig soldaat. Vorden, 1999; 154 blz. Het betreft een soldaat van het 1e peloton van de 15e Genieveldcompagnie 

159.Koevoets, N.A.J., en H.A. Embden, Pioniers overzee : de geschiedenis van het bataljon genietroepen van de eerste divisie ď7 decemberĒ (ďCĒ divisie) 1945-1950. Leiden, 1950; 339 blz. Dit bataljon dienstplichtigen omvatte de 11e, 12e en 13e Genieveldcompagnie. 

160.Broek, J. van den (samensteller), 41e Genie Veldcompagnie 1948 Ė 1950. Vorden, 2004; 52 blz.. In eigen beheer uitgegeven. de wedervaardigheden van de 41e Genie Veldcompagnie.  

161. Broek, J. van den, Lieshout, H. van,  (samenstellers),  Militaire herinneringen van Majoor  H.A. Ferguson 1948 Ė 1950. Commandant 41e Genie Veld Compagnie, Divisie genie Commandant West - Java 

Aan- en afvoertroepen / LTD / KMG 

162.Wel en wee der A.A.T. 3 delen. Z.n., z.p., 1980; 128/128/256 blz. Geschiedenis van de Aan- en Afvoertroepen (AAT) in Nederlands-IndiŽ. (deel 2 en 3)

163.Peters, J.P.H., 2046: 7e AAT-compagnie OVWíers. Venlo, 1999; 192 blz. Bestrijkt de periode 1946-1949. 

164.Peters, J.P.H,, zelfde boek als onder nummer 147 maar ditmaal de nog in eigen beheer uitgegeven versie. Ringband, A4 formaat. 254 Blz.  

165.Cats, B.C., en H.M.J. van de Berg, Logistiek onder de tropenzon. De verzorgende diensten van KNIL en KL in Nederlands-IndiŽ 1946-1950. Amsterdam, 2003; 208 blz. Overzichtsgeschiedenis van de dienst van de kwartiermeester-Generaal in Nederlands-IndiŽ, met ruime aandacht voor de Indische ervaringen van de LMD, VTD en LTD.  

166.Woensel, J.T.W.H. van, 50 jaar Technische Dienst in beweging: Van Reparatie Inrichting naar Integrale Materieel Verzorging 1944-1994. Utrecht, 1994; 312 blz. Korpsgeschiedenis met aandacht voor het optreden van de technische dienst in Nederlands- IndiŽ. Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Regiment Technische Troepen.  

167.Gaag, P. van de (samensteller), De geschiedenis van de 1e Infanterie Brigade Werkplaats 87 in Engeland, Nederland en IndiŽ, 1945-1949. 6 delen. Z.p., 1988; ongepagineerd. Onder meer informatie over de overtocht naar Nederlands-IndiŽ en het optreden van de brigadewerkplaats aldaar in Meester Cornelis, Buitenzorg, Soekaboemi en Serang.

168.Foto-album van 31 AAT, z.n,z.p, z.jEigen Beheer, 30p. met enige tekst, verder vooral foto's en tekeningen. Pasfoto's van alle leden van de compagnie.  

169.Warner, B., Dwars door Zuid-Sumatra, Hengelo, ca. 1950; 88 blz. Gedenkboek van de 16e Compagnie AAT ter gelegenheid van het vertrek uit Zuid-Sumatra. 

170. Ab Gellekink, Hallo, Hallo, hier zijn we weer Henk Wieringa in Nederlands Indie (1946-1949).       . Enschede, 1999, 218 blz. Boek samengesteld aan de hand van brieven en dagboek van Henk Wieringa, ingedeeld bij 3-1 AAT. Henk Wieringa sneuvelde op 13 mei 1949. 

Hulpverbandplaats/Medische troepen 

171. Helvoort, A. van e.a., De verzwegen oorlog: dagboek van een hospik in IndiŽ 1947-1950. Groningen, 1988; 184 blz.Van Helvoort was ingedeeld bij de 34e Hulpverbandplaatsafdeling op Oost-Java.  

172. 35 HpVA, samemgesteld door Cor Holler.  Uitgave van het afdelingsblad ĎDe Schakelí 1947-1950 in boekvorm. Leiden 2002 

173. DŁren, Th. van, Tweemaal Oorlog. Ervaringen van de IndiŽveteranen die na de TweedeWereldoorlog werden uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Ooost-IndiŽ. Bemmel, 2001; 368 blz. Diverse verhalen van en over tweeŽndertig Bemmelse IndiŽgangers. De auteur diende gedurende de periode 1947-1950 bij de 50e Hoofdverbandplaats op Zuid-Celebes 

174.Laan, Y. van der, Ada goela, ada semoet: de 3e Geneeskundige Afdeling in Eibergen en de 6e Hulp Verbandplaats op Sumatra. Drachten, 1988; 187 blz. Gedenkboek over de jaren 1947-1950 van de Manschappen van de 3e Geneeskundige Afdeling die op Sumatra de 6e Hulpverbandplaatsafdeling heette.  

175.Hoogeboom, G.C. (samensteller), 43e Hulpverbandplaatsafdeling 1949-1951. Maastricht, 1999; 112 blz. Herinneringen aan de 43e Hulpverbanddplaatsafdeling gebaseerd op persoonlijke verhalen en fotoís. De afdeling zat op meerdere plaatsen in IndiŽ. Inclusief namenlijst van de afdeling.  

176.Vriesendorp, F., Wij van de 4e Hulpverbandplaats. Borculo, 1951. Herdenkingsboek van 4 HpVA. 

Verbindingstroepen 

177.Rooy, de P., Herinneringsalbum Verbindingsafdeling 1e Divisie Ď7 Decemberí. Z.p., 1949; 53 blz. Bundel artikelen over de tactiek en techniek van de verbindingsdienst op West-Java. De afdeling werd versterkt met de 7e Brigade Verbindingsafdeling en nog later met de 41e Zelfstandige Infanterie Brigade Verbindingsafdeling. Voorzien van fotoís 

178.Elands, M., e.a., Van telegraaf tot satelliet. 125 jaar telecommunicatie in de Koninklijke Landmacht 1874-1999. Den Haag, 1999; 312 blz. Korpsgeschiedenis met daarin ook een hoofdstuk over de inzet van de verbindingsdienst in Nederlands-IndiŽ. 

Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee 

179.Veen, A.J. van, Tjampoer marechťplisie: Het Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee in Nederlands-IndiŽ: 1945-1951. Amsterdam, 1991; 112 blz. Herinneringsboek en overzichtsgeschiedenis van het optreden van de militaire politie en marechaussee in Nederlands-IndiŽ. 

180. Jongen Henk,  Agent in Indie, Dagboekbrieven van een MPíer (1949-1950) . Zutphen 2007; 416 blz. De auteur diende o.a. bij 3 MP IV te Semarang, Midden Java. 

Luchtstrijdkrachten 

181. Kock, W.J.A.M. de, Commando Luchtvaarttroepen: Nederlands-IndiŽ 1947-1950. Z.p., 1990; 260 blz. Bijdrage aan de geschiedenis van de militaire luchtvaart in Nederlands-IndiŽ in de aangegeven jaren. 

182. Ward, O.G., De militaire luchtvaart van het KNIL in de na-oorlogse jaren 1945-1950. Houten, 1988; 382 blz. De naoorlogse geschiedenis van de ML-KNIL die tijdens de politionele acties een belangrijke rol heeft gespeeld. Vervolg op: De militaire luchtvaart van het KNIL in de jaren 1942-1945 uit 1985. 

183. Burgers G.J. Het 6 ARVA Squadron in Nederlands - IndiŽ 1946 Ė 1950.  ís-Gravenhage 2002; 269 blz. Persoonlijke herinneringen en indrukken van hen die erbij waren. Uitgave van de sectie Luchtmachthistorie nr.14.  

184. Boer P.C., Army Co-Operation bij de Militaire Luchtvaart in Indie 1946-195. ís-Gravenhage 2004.      De geschiedenis van 17 VARWA squadron en de Taylorcraft L-2M en Piper L-4J cub-vliegtuigen van de Militaire Luchtvaart Knil. Uitgave van sectie Luchtmachthistorie nr 16.  

185.Geneste, Willem (eindredactie) Squadron 860,  1943-1993 in 50 jaar van Stringbag tot Fly by wire  50 jaar historie van het squadron 860 van de Marine Luchtvaart Dienst, Leeuwarden 1993 

186.Lutgert, W.H., 322 Squadron. Sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis. Den Haag, 1993; 120 blz. Fotoreportage van wat er vijftig jaar na dato nog herinnert aan en overgebleven is van bases waar het squadron ooit kwam. Het squadron verbleef van 1947 tot en met 1949 op vliegveld Kalidjati. (tevens een korte geschiedschrijving van het squadron in Nederlands Indie)  

187.Hagens, J., en H.A.M. Haring, Kemajoran: Nederlands-Indisch luchttransport tijdens de roerige jaren 1945-1950. Bergen, 1993; 224 blz. Overzichtswerk dat onder meer informatie bevat over het luchttransport naar, van en in IndonesiŽ. 

Zeestrijdkrachten 

188.Kretschmer de Wilde, C.J.M., Met vlaggen van top. Verrichtingen der Koninkijke Marine in de Nederlands-Indische wateren voor herstel van orde en vrede van 1945 tot 1948. Amsterdam, 1948; 198 blz. Getuigenis van de auteur, maritiem correspondent, die de naoorlogse verrichtingen van de Koninklijke Marine in de Nederlands-Indische wateren van nabij meemaakte.  

189.Patrouilleboten in actie. De Kleine Vaartuigen Dienst der Koninklijke Marine in IndonesiŽ.Soerabaja, 1948; 67 blz. Herinneringsjaarboek, bestaande uit verschillende artikelen, voor de Dienst Kleine Vaartuigen dat een onderdeel was van de Koninklijke Marine. Voorzien van fotoís.  

Militaire Krantjes en Periodieken 

190.Ik zal handhaven,  weekblad van de MariniersBrigade. 3e jaargang Nr 1 t/m 17, 22 t/m 28, 35 t/m 52, 4e jaargang Nr 1 t/m 34 (ingebonden)
4e jaargang 50/51/52, 4 april 1949. Het laatste nummer. (los) 

191.Mariniers Bulletin, tijdschrift van de MariniersBrigade van april tot oktober 1949. nr 1 t/m 12. Dit blad heeft tijdelijk als vervanger gedeind van het blad ďik zal handhavenĒ. Er zijn in totaal slechts twaalf edities geweest.  

192.Bataljonskrant II-10 RI ďde KeiĒ, nummers 1 t/m 27 (sept. 1946 Ė maart 1947), Oost Java. Krantje van het OVW bataljon 2-10 RI.  

193.De Stoot. Dodennummer  van het 1e Bataljon Stoottroepen Ė april 1948. Z.n. Semarang 1948; 32 blz. Fotoverzicht van de gesneuvelden/overleden soldaten van 1 RS  

194.Tam Tam,  Laatste editie van het Bataljonsblad van 3 (7) RS, zn. Palembang, 1 april 1948. Uitgegeven bij het vertrek naar Nederland van het 7e bataljon van het Regiment Stoottroepen na een verblijf van 2 Ĺ jaar in de tropen. 

195.Polman, J. (samensteller) De Stoot. Actienummer13-3-1946 tot 25-3-1947. 1e bataljon StoottroepenSemarang 1947; 44 blz. Fotoboekje over de eerste twaalf maanden van 1 RS in en om Semarang. 

196.Rade Jr., F., Ons regimentsdoel 6-RVA. Amsterdam, 1950; 13 delen van het regimentsblad van het 6e Regiment Veldartillerie (1947 -1950). Dit regiment diende vanaf 2 mei 1946 en was onderdeel van 1 Divisie Ď7 Decemberí.  

197.De Koppeling, Compagnieskrant van 36 AAT, 2e jaargang. Nr 10, 27 april 1950. Het laatste IndonesiŽ nummer 

198. De Tijger, periodiek voor de troepen van de T-Brigade 1947  

199. Het Jagertje, 2e jaargang No2, 9 januari 1948. weekblad van het 3e Bataljon Jagers 

200. De Jager, 3e jaargang No14, Padang,  4 Okt. 1947, Orgaan van het 1e Bataljon Regiment Jagers 

201. De Granaat jaargang 1, No15, Buitenzorg, 29 maart 1947. Blad 3e Bataljon Grenadiers  

202. De mortier van 5, Actienummer, 2e jaargang, 21 mei 1949, No13/19 ,de stem van de jongens van 5-5 RI 

203. Ons Bataljon,  No 23, 28 juli 1949, Periodiek van de bataljons 3-6 RI (3-14 RI), 4-6 RI en 5-6 RI

204. Vijf Ė Tien, No 2, 30 oktober 1948, weekblad van en voor 5-10 RI. 

Geestelijke Verzorging 

205. Goossens, L.A.M. Extra rantsoen voor de Nederlandse Militairen. Amsterdam 1946; 75 blz. Uitgave van het Katholieke thuisfront en van de Katholieke actie.

Gravendienst/erevelden 

206. Stichting Nationaal IndiŽ-monument 1945-1962: Palmam qui meruit ferat - Ere wie ere toekomt. 5 delen. Z.n., Melick, 1996.                                                     Deel 1: Een burgerinitiatief; 35 blz.                                                                                                             
Deel 2: Slagorde Nederlandse troepen van de krijgsmacht overzee in 1945-1962; 53 blz.                                
Deel 3: Slagorde Koninklijk Nederlands Indisch Leger van de krijgsmacht overzee in 1945- 1962; 17 blz.    
Deel 4: ĎRoll of honourí, verlieslijst van Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht, en Luchtvaarttroepen van de krijgsmacht overzee in 1945-1962; 73 blz.                                                                                             
Deel 5: ĎRoll of Honourí, verlieslijst van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger van de krijgsmacht overzee in 1945-1962; 66 blz.
 

Overige publicaties 

207. Fenema, J. van, Een kwestie van kiezen. Poncke Princen: zijn levensverhaal. Den Haag, 1995; 208 blz. De dienstplichtige soldaat Jan (Poncke) Princen deserteerde in Nederlands-IndiŽ en koos de kant van de Indonesische nationalisten. Na de onafhankelijkheid van IndonesiŽ was hij voor velen Ė en vooral voor IndiŽveteranen - een omstreden figuur.  

208. Zwart, H., Er waren er die niet gingen. Vijftien eeuwen straf voor IndonesiŽ-weigeraars. Amsterdam, 1995; 173 blz. Ode aan de dienstplichtigen die in de jaren 1946-1949 weigerden deel te nemen aan de strijd in IndiŽ. 

209.Graaff, Ant.P. de, Brieven uit het veld: het vergeten leger thuis. Franeker, 1989; 128 blz. Dagboekaantekeningen van de auteur en andere militairen afgewisseld met mediaberichten. Voorzien van fotoís en tekeningen. 

210.Hardeveld, J.H. van, Op de plaats rust : Nederlandse militairen in Nederlands-IndiŽ 1946-1949. Kampen, 1995; 117 blz. Persoonlijke herinneringen van de schrijver die destijds cabaretvoorstellingen voor de Nederlandse miltairen verzorgde. 

211.Krosenbrink, H. (samensteller), Wij, de jongens overzee. Doetinchem, 1989; 288 blz. Dit boek spitst zich toe op de belevenissen van IndiŽgangers uit de Achterhoek en de Liemers en is samengesteld uit dagboekfragmenten. 

212.Sprang, A. van, En Soekarno lacht ....! Den Haag, 1946; 108 blz. Journalistieke ervaringen van de oorlogscorrespondent Alfred van Sprang in de laatste helft van 1945 en het begin van 1946. 

213.Trip, F.H.P., Brieven uit IndiŽ: 1946-1949. Amsterdam, 1990; 70 blz. De belevenissen van een contactofficier (en latere minister) in Nederlands-IndiŽ aan de hand van zijn brieven aan het thuisfront 

214.Tjalie Robinson, Taaie en Neut, Scheveningen, 1994: 88 blz. Uitgave op initiatief van de reŁniecommissie 3-8 RI. (Subtitel, een halve eeuw Taaie en neut)  

215.Berends, P.F., Tahoen2 jang soedah loepa: de vergeten jaren, Twentse jongens in Nederlands-OostindiŽ en Nieuw-Guinea: 1942-1962. Haaksbergen, 1993; 293 blz. Beschrijving mede opgemaakt aan de hand van interviews met betrokken oud-militairen uit de jaren 1945-1950. Met onder meer aandacht voor 1-11 RI; 2-10 RI; 8 RS; 1 Divisie 7 December; 2e Divisie; 3e Divisie; F-Brigade; 412 BI, 6 GRPI; 5-5 RI; G-Brigade; H-Brigade.  

216.De herinneringen blijven, Indonesie 1945-1950,  Waalwijk 1991; 144 blz. Verhalenbundel geschreven door oud-militairen van de gemeente Waalwijk e.o., die in de jaren 1945-1950 in Indonesie zijn ingezet. 

217.Kammen, Johannes van.  Westereenders in Indie, Zwaagwesteinde, 1997; 80 blz.. Een fotoherinneringsboekje over de indiegangers van de gemeente Westereender (Fr). 

218. Kees Suurland, Geweren spreken geen Maleis, Enschede 1999; 352 blz. Autobiografisch historische Roman afgeleid van de belevenissen die de Auteur heeft meegemaakt, of zou hebben kunnen beleefd tijdens zijn verblijf in Indie. De Auteur maakte deel uit van 3 LVT.  

219.Fris, G.W., Van toneelclub tot Ere-fronttroep. Maastricht, 1951; 157 blz. Herinneringsboekje van het toneelgezelschap ĎDe dorpelingení dat optrad voor de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-IndiŽ 

220. Buurkes, H.H. Maarseveen G.J. , Feiten en Meningen betreffende de Politionele acties van het vergeten leger Indie 1946-1950. z.p. 1988. Bundeling van krantenartikelen en andere arikelen/verhalen over de politionele acties, die in de loop der tijd zijn verschenen in de Nederlandse pers.